Impressum

Informatie overeenkomstig afdeling 5 TMG:

Contact:

Ondersteuning en advies: help@pool-thermometer.eu
Fax: 099129104562
E-mail: shop@pool-thermometer.eu

Btw:

Identificatienummer van de belasting over de toegevoegde waarde overeenkomstig artikel 27 a van de wet op de belasting over de toegevoegde waarde:
DE303495556

Verantwoordelijk voor de inhoud in overeenstemming met sectie 55 para. 2 RStV:

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres is boven aan de afdruk te vinden.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn we TMG is verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten. Overeenkomstig de paragrafen 8 tot en met 10 van het TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te monitoren of om omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten.

Verplichtingen om het gebruik van informatie te verwijderen of te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetten blijven onverlet. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter alleen mogelijk vanaf het moment van kennis van een specifieke inbreuk. Als we ons bewust worden van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. De respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina’s is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen.

Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen voor een overtreding van de wet. We zullen dergelijke links onmiddellijk verwijderen nadat we ons bewust worden van eventuele inbreuken op de wet.

Copyright

De inhoud en werken die door de site-exploitanten op deze pagina’s zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van uitbuiting buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u toch op de hoogte worden gebracht van een inbreuk op het auteursrecht, dan vragen wij u vriendelijk om een kennisgeving te doen. We zullen dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen nadat we op de hoogte zijn van eventuele inbreuken.