Informatieplicht volgens de Batterijwet §18 (BattG)

Zorg ervoor dat uw oude batterijen / accu’s, zoals voorgeschreven door de wet, bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij de plaatselijke winkelier worden afgegeven. Afvoeren via het normale huisvuil is verboden en in strijd met de Batterijwet. De levering is gratis voor jou. U kunt de bij ons gekochte batterijen / accu’s ook na gebruik gratis aan ons retourneren. De batterijen / accu’s moeten voldoende gefrankeerd aan ons worden geretourneerd. Terugzending van batterijen / accu’s dient te worden gestuurd naar:

Batterijen en oplaadbare batterijen die schadelijke stoffen bevatten, zijn duidelijk gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak. Bovendien staat onder het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak de chemische aanduiding van de overeenkomstige verontreinigende stoffen. Voorbeelden zijn: (Pb) lood, (Cd) cadmium, (Hg) kwik.

U heeft de mogelijkheid om deze informatie nogmaals te lezen in de documenten die bij de levering van de goederen worden geleverd of in de gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikant.