Instructie over het herroepingsrecht voor consumenten

Annulering

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie afrondt voor doeleinden die niet in de eerste plaats aan zijn commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Terugtrekking

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van reden uit dit contract te trekken. De wachttijd is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

, door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. U het bijgevoegde modelopnameformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de wachttijd te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de wachttijd toezendt.

Gevolgen van intrekking
Als u zich uit dit contract terugtrekt, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten ( met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw aangeboden een ander type levering dan de goedkoopste die door ons wordt aangeboden. standaard levering) zonder vertraging en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we kennisgeving van uw intrekking van dit contract ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmiddelen die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt ingestemd; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, indien dit eerder is. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de intrekking van dit contract, terugsturen of overhandigen. De termijn wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.
U draagt de directe kosten van het retourneren van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor een waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig zijn voor het controleren van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Formulier voor het opnemen van monsters

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
– Om [invoegen: naam/bedrijf, adres van de intrekkingsgeadresseerde, e-mailadres en, indien beschikbaar, faxnummer]:
– I/wij (*) trekken hierbij het door mij/ons gesloten contract (*) in voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ het verlenen van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen voor communicatie op papier)
– Datum
—————————————
(*) Onjuiste verwijdering.

Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet in het geval van
– voor de levering van goederen die niet zijn geprefabriceerd en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bestemming door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
– voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
– voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst is overeengekomen, maar die niet eerder dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de huidige waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
– voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in het geval van contracten
– voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheidsredenen of hygiëne niet geschikt zijn voor terugkeer indien het zegel na de levering is verwijderd;
– voor de levering van goederen indien zij op grond van hun aard na levering onafscheidelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een gesloten pakket indien de afdichting na levering is verwijderd.

Retourneert

De in deze rubriek “Rendementen” genoemde modaliteiten zijn geen voorwaarde voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig: “Onderwijs over het herroepingsrecht voor consumenten”.

Klanten worden gevraagd om de retourzending aan de verkoper te melden voordat ze het product retourneren aan Positive Medien und Webservice, 94560 Offenberg, telefoon 0991/20092954, shop@pool-thermometer.eu om de retour aan te kondigen. Op deze manier stellen ze de verkoper in staat om de producten zo snel mogelijk toe te wijzen.

Klanten wordt gevraagd om de goederen als prepaidpakket terug te sturen naar de verkoper en de leveringsbon te bewaren. Op verzoek zal de verkoper de klant vooraf vergoeden voor de verzendkosten, tenzij deze door de koper zelf moeten worden gedragen.

Klanten worden vriendelijk verzocht om schade of verontreiniging van de goederen te voorkomen. Indien mogelijk moeten de goederen met alle toebehoren aan de verkoper worden geretourneerd in hun originele verpakking. Als de originele verpakking niet meer in het bezit is van de koper, moet een andere geschikte verpakking worden gebruikt om voldoende bescherming tegen transportschade te waarborgen en om schadeclaims te kunnen indienen als gevolg van schade veroorzaakt door Verpakking.

(Bron: http://rechtsanwalt-schwenke.de)