Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene notities

De volgende notities geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn allemaal gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid dat onder deze tekst wordt vermeld.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld door u ons ervan te informeren. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijd van paginaweergave). Het verzamelen van deze gegevens vindt automatisch plaats zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. U op elk moment contact met ons opnemen op het adres in de opdruk voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en -tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen door bepaalde gereedschappen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u in deze gegevensbeschermingsverklaring over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene toelichtingen en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze sites nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij het communiceren per e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derde partijen is niet mogelijk.

Noot voor de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele communicatie per e-mail naar ons volstaat. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de gegevensbescherming heeft de betrokkene recht op een recht van klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens te hebben die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of in de uitvoering van een contract, hetzij aan zichzelf, hetzij aan een derde partij in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Als u om de directe overdracht van de gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons stuurt als siteoperator, maakt deze site gebruik van een SSL of SSL. TLS-encryptie. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresbalk van de browser van “http://” naar ‘https://’ en door het vergrendelingspictogram in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons voorlegt niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Indien er na het sluiten van een betaald contract een verplichting is om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld rekeningnummer met automatische incassoautorisatie), zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend gedaan via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresbalk van de browser van “http://” naar ‘https://’ en door het vergrendelingspictogram in uw browserlijn.

In het geval van versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u ons doorstuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U op elk moment contact met ons opnemen op het adres in de opdruk voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.

Bezwaar tegen promotionele e-mails

Tegen het gebruik van contactgegevens die in het kader van de opdrukverplichting zijn gepubliceerd voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

3. Verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en door uw browser zijn opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “session cookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen we uw browser herkennen wanneer u de volgende keer bezoekt.

U uw browser instellen om u te informeren over het plaatsen van cookies en cookies alleen per geval toe te staan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten en cookies automatisch te verwijderen wanneer u de browser sluit. Inschakelen. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die nodig zijn voor het elektronische communicatieproces of voor het leveren van bepaalde functies die u wilt (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie), worden bepaald op basis van art. 1 aangestoken. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Serverlogboekbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • URL van verwijzer
  • Hostnaam van de toegangsmachine
  • Tijd van serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. f GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen mogelijk maakt.

Contact

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, bij ons opgeslagen voor de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, worden daarom uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR). U deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele communicatie per e-mail naar ons volstaat. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in voert in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag in te trekken of het doel voor de gegevensopslag wordt weggelaten (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onaangetast.

Inschrijven op deze website

U zich registreren op onze website om extra functies op de site te gebruiken. We gebruiken de hiervoor ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de reikwijdte van de aanbieding of in het geval van technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat op het moment van registratie is verstrekt om u op deze manier te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR). U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele communicatie per e-mail naar ons volstaat. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en vervolgens worden verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Reactie functie op deze website

Voor de reactiefunctie op deze pagina worden naast uw opmerking ook informatie over het moment van maken van de opmerking, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de gebruikersnaam die u hebt gekozen, opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die opmerkingen schrijven. Aangezien we geen opmerkingen op onze site controleren voordat we deze ontsluiten, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van schendingen van de wet, zoals beledigingen of propaganda.

Abonneer u op opmerkingen

Als gebruiker van de site u zich abonneren op opmerkingen nadat u bent ingelogd. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de infomails. In dat geval worden de gegevens die zijn ingevoerd als onderdeel van een abonnement op opmerkingen verwijderd; als u deze gegevens voor andere doeleinden en elders (bijvoorbeeld een nieuwsbrieforder) naar ons hebt verzonden, blijven ze echter bij ons.

Geheugenduur van opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de geannoteerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijvoorbeeld aanstootgevende opmerkingen).

Rechtsgrondslag

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 sec. 1 lit. a GDPR). U uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele communicatie per e-mail naar ons volstaat. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft onaangetast door de intrekking.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de oprichting, inhoud of wijziging van de juridische relatie (voorraadgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 6, van de 1 aangestoken. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) voor zover dat nodig is om de gebruiker in te schakelen of in rekening te brengen voor het gebruik van de service.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na het sluiten van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor webwinkels, detailhandelaren en verzending van goederen

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen mogelijk maakt.

Gegevensoverdracht op het moment van sluiting van het contract voor diensten en digitale inhoud

Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking.

Verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of pre-contractuele maatregelen mogelijk maakt.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyticsservice Google Analytics. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op Art. 1 aangestoken. f GDPR. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gedrag van gebruikers om zowel zijn websiteaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonymisatie

We hebben de IP anonymization functie op deze website geactiveerd. Dit verkort uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat u naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor de evaluatie van uw gebruik van de website, het opstellen van rapporten over websiteactiviteiten en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. aan de exploitant van de website. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browserplug-in

U de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle gebruiken. U ook voorkomen dat gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden gedownload door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verzet tegen het verzamelen van gegevens

U voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Een opt-out cookie is ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden opgehaald bij toekomstige bezoeken aan deze website: Google Analytics uitschakelen.

Raadpleeg het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=devoor meer informatie over hoe google analytics omgaat met gebruikersgegevens.

Demografie bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van paginabezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden gekoppeld aan een specifieke persoon. U deze functie op elk gewenst moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals weergegeven in het item ‘Oppositie tegen gegevensverzameling’.

5. Plug-ins en tools

Youtube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube. De site wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, wordt een verbinding tot stand gebracht met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, sta je YouTube toe om je surfgedrag direct te koppelen aan je persoonlijke profiel. Je dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. f GDPR.

Ga voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens naar het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt een verbinding tot stand gebracht met de Vimeo-servers. De Vimeo server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd bij Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgegeven aan de Vimeo-server in de Verenigde Staten.

Als je bent ingelogd op je Vimeo-account, kun je Vimeo je surfgedrag direct koppelen aan je persoonlijke profiel. U dit voorkomen door u af te melden bij uw Vimeo-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het Privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt om lettertypen op een consistente manier weer te geven. Wanneer u een pagina bezoekt, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit zal Google ervan bewust maken dat onze website is benaderd via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. f GDPR.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartdienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een Server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke locatie van de plaatsen aangegeven door ons op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 4, van de 1 aangestoken. f GDPR.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Online marketing- en partnerprogramma’s

Amazon Partner Programma

De exploitanten van de sites nemen deel aan het Amazon EU Partner Program. Op onze sites, Amazon inits advertenties en links naar de site van amazon.de waar we geld kunnen verdienen door het vergoeden van reclamekosten. Amazon gebruikt cookies om de herkomst van de bestellingen bij te houden. Hierdoor kan Amazon herkennen dat je op de partnerlink op onze website hebt geklikt.

De opslag van “Amazon cookies” is gebaseerd op Art. f GDPR. De exploitant van de website heeft hier een gerechtvaardigd belang bij, omdat alleen via de cookies het bedrag van de affiliate vergoeding kan worden bepaald.

Zie het privacybeleid van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401voor meer informatie over het gegevensgebruik van Amazon.

7. Betalingsaanbieders

Paypal

Op onze website bieden wij betaling aan via PayPal. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.A.R.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal” genoemd).

Als u de betaling via PayPal selecteert, worden de betalingsgegevens die u invoert, verzonden naar PayPal.

Uw gegevens worden op basis van Art naar PayPal verzonden. 1 aangestoken. een GDPR (toestemming) en Art. 1 aangestoken. b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingen in het verleden.

Directebanking

Op onze website bieden wij onder andere betaling aan door middel van “immediate transfer”. De aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH” genoemd).

Met behulp van de “immediate transfer” procedure ontvangen we in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk beginnen met het vervullen van onze verplichtingen.

Als u hebt gekozen voor de betaalmethode “Immediate Transfer”, stuurt u de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee deze kan inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo na het inloggen en voert de overdracht aan ons uit met behulp van de TAN die u hebt ingediend. Het stuurt ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden uw verkopen, de kredietlimiet van de MRP en het bestaan van andere accounts, evenals hun holdings, automatisch gecontroleerd.

Naast de pincode en de TAN worden ook de betalingsgegevens die u invoert en gegevens over u doorgegeven aan Sofort GmbH. De gegevens over u zijn voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit buiten kijf te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH vindt plaats op basis van Art. 1 aangestoken. een GDPR (toestemming) en Art. 1 aangestoken. b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingen in het verleden.

Details over instant payment zijn te vinden op de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.